AGB

Ogólne Warunki Współpracy (O.W.W.)

1. Termin realizacji i warunki techniczne materiałów:

Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłaty zaliczki na konto Imca oraz Dostarczenia profesjonalnych plików graficznych w formacie Corel X5 + podgląd w PDF 300 dpi oraz wszystkich niezbędnych do realizacji materiałów co potwierdzane jest wiadomością e-mail.

W przypadku konieczności poprawiania plików, obróbki graficznej lub konieczności projektowania materiałów pobierane będą opłaty uzgadniane wcześniej z klientem.

W przypadku dostarczenia materiałów do druku obowiązkiem zlecającego jest dokładne określenie dla poszczególnych kolorów. I tak dla druku cyfrowego: podanie wartości RGB i CMYK, do druku sitowego PANTONE, do Ofsetowego CMYK. W przypadku nie podania w/w wartości zlecający nie będzie miał prawa do reklamowania w/w nadruków.

Dla większości kalkulacji termin wynosi 14 dni roboczych lub może zostać przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności wykonywania specjalistycznych matryc. W innym przypadku termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

Materiały do produkcji są akceptowane przez klienta na podstawie wizualizacji komputerowych. Pięć pierwszych wizualizacji komputerowych wykonujemy bezpłatnie każda następna to koszt 20 EURO.

Wykonanie prototypów produktów z zastosowaniem druku cyfrowego to koszt 100 EUR za każdy prototypowy element. (Np. mydełko glicerynowe w indywidualnym pudełku to dwa elementy).

Projekty graficzne indywidualnych gadżetów są obłożone kaucją w wysokości 100 EUR. Kaucja jest zwracana w momencie złożenia zamówienia.

2. Dostawa:

Dostawa realizowana jest transportem własnym wykonawcy do 100 km, wynajętą spedycją lub jeżeli strony tak ustalą transportem klienta.
Dostawa realizowana jest zawsze na paletach o rozmiarze 800×1200. Miejsce rozładunku musi być dostosowane do obioru palet z samochodów bez windy lub odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia osób do rozładunku ręcznego.

3. Płatności:

Zlecenia poniżej 10 000 zł netto realizowane są za 100% przedpłatą. Powyżej 10 000 zł pobieramy 50% zaliczki pozostałe 50 % do dnia dostarczenia towaru do klienta.

Kredyt kupiecki na płatność poza zaliczkową mogą uzyskać stali klienci zlecający minimum 4 zlecenia rocznie nie rzadziej niż raz na kwartał.
W przypadku rezygnacji klienta z realizacji zaliczki nie będą zwracane.

Wpłaty dla poszczególnych walut:
PLN : PEKAO s. a. grupa Pekao s. a. IX / O Warszawa 51 1240 1125 1111 0000 0344 6830
EUR : PEKAO s. a. grupa Pekao s. a. IX / O Warszawa 05 1240 6250 1978 0010 5104 5361
USD : PEKAO s. a. grupa Pekao s. a. IX / O Warszawa 31 1240 6250 1787 0010 5104 5228

W przypadku rezygnacji ze zlecenia zaliczka nie będzie zwracana.

Towar powinien być odebrany w ciągu 7 dni od zakończenia produkcji o czym klient będzie poinformowany za pośrednictwem e-mail. W przypadku przekroczenia tego terminu za każdy dzień zwłoki będzie naliczana opłata w wysokości 2% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki.

4. Wszelkie materiały prezentowane w ofertach są własnością IMCA.

Przedmioty które zostały wykonane w postaci niepowtarzalnej makiety – wzoru, jak i ich wizerunki są wyłączną własnością IMCA. Nie zgadzamy się na ich powielanie lub rozpowszechnianie. Jeżeli klient decyduje się przekazać materiały, zdjęcia wzory dalej ma OBOWIĄZEK poinformowania o prawach do w/w przedmiotów trzeciego podmiotu jakim jest IMCA w formie PISEMNEJ. W innym przypadku w razie naruszenia naszych praw, będziemy egzekwować poniesione koszty i straty od ostatniej osoby / firmy która odebrała materiały. Zapis ten w szczególności dotyczy przekazywania zdjęć i wzorów mydeł glicerynowych oraz świec które mogą być ze: wzoru/zdjęcia skopiowane na naszą szkodę. Wyjątek stanowią opłacone materiały wg ptk. 1

5. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

6. Złożenie zamówienia oznacza odesłanie podpisanego formularza zamówienia będącego jednocześnie fakturą proforma. Od momentu złożenia zamówienia bez pisemnej zgody obydwu stron, wszelkie zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia nie mają mocy. Zleceniodawca lub Zleceniobiorca może ale nie musi się na zmiany zgodzić. Zamówieniu musi więc zawierać opis wszystkich wymaganych przez zleceniodawcę cech przedmiotu zamówienia. (wliczając w to również sposób pakowania zbiorczego).

7. O.W.W może zostać rozszerzone o dodatkowe zapisy w toku tworzenia oferty indywidualnej.Może być też zastąpione odrębną umową, wszelkie takie zmiany wymagają formy pisemnej.